Verkeersveiligheidmodel

Nederlands

In het Verkeersveiligheidsmodel koppelen we data over historische ongevallen aan gegevens over de weg, over het verkeer en over de omgeving binnen de invloedsfeer van de (ongevals)locatie. Door gebruik te maken van een zelflerend algoritme ontstaat een model met een voorspellend karakter. Het model is voor het eerste gebruikt in de gemeente Rotterdam en wordt inmiddels door heel Nederland ingezet en doorontwikkeld. Meer informatie is te vinden op ongevalrisico.nl.

Author
Published

August 1, 2019

Unable to display PDF file. Download instead.